Metodologie


Metodologie privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, anexă la OMECTS nr. 5616/11.11.2010

   Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2011 Anexa OMECTS nr. 3184/26.01.2011

Calendarul mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2011-2012, anexă la OMECTS nr. 5615/11.11.2010

Lista cuprinzând hotarârile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învatamântului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de învatamânt superior si ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat

Programe pentru concursul de titularizare

Precizări privind Etapa a II-a de repartizare pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile

 
Dacă întâmpinați dificultăți la afișarea documentelor, apăsați butonul drept al mouse-ului pe documentul dorit și selectați "Save Target As..."
Pentru vizualizarea documentelor în format PDF aveți nevoie de Acrobat Reader (versiunea minimă 5.0).
Daca nu aveți Acrobat Reader atunci apăsați pe butonul de mai jos: