Metodologie


ORDIN Nr. 5624 din 31 august 2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2012-2013 în unitatile de învățământ preuniversitar de stat

Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2012-2013 în unitatile de învățământ preuniversitar de stat, anexă la OMECTS Nr. 5624 din 31 august 2012

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul scolar 2012 - 2013 și calendarul mobilitații (Anexa 25), anexă la OMECTS nr. 5.560/2011

ORDIN Nr. 3157 din 31 ianuarie 2012 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul scolar 2012 - 2013, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 5.560/2011

ORDIN nr. 4472/2012 din 14 iunie 2012 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul scolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului, educației, cercetarii, tineretului și sportului nr. 5560/2011, cu modificarile și completarile ulterioare

   Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2012 Anexa OMECTS nr. 3202/2012

Lista cuprinzând Hotarârile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învatamântului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de învatamânt superior si Ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat

Programele pentru concursul din 2012

Model-cadru al structurii probei scrise din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitatile de învățamânt preuniversitar

 
Dacă întâmpinați dificultăți la afișarea documentelor, apăsați butonul drept al mouse-ului pe documentul dorit și selectați "Save Target As..."
Pentru vizualizarea documentelor în format PDF aveți nevoie de Acrobat Reader (versiunea minimă 5.0).
Daca nu aveți Acrobat Reader atunci apăsați pe butonul de mai jos: