Metodologie


ORDIN Nr. 3275 din 10 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2014 - 2015

ORDIN Nr. 3080 din 05 februarie 2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2014 - 2015 și calendarul (anexa 2)

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2014 - 2015

ORDINUL Nr. 5451 din 12 noiembrie 2013 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2014 - 2015

ORDIN Nr. 3045 din 29 ianuarie 2014 pentru aprobarea Centralizatorului

   Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2014

Lista cuprinzând Hotarârile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învatamântului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de învatamânt superior si Ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat

Programele pentru concursul din 2014

Procedura specifica 48312 concurs 2014

 
Dacă întâmpinați dificultăți la afișarea documentelor, apăsați butonul drept al mouse-ului pe documentul dorit și selectați "Save Target As..."
Pentru vizualizarea documentelor în format PDF aveți nevoie de Acrobat Reader (versiunea minimă 5.0).
Daca nu aveți Acrobat Reader atunci apăsați pe butonul de mai jos: