Noutăţi


 • 24 August 2015 
  ora 20:00
 • Rezultatele repartizărilor în etapa de detaşare au fost publicate. Lista posturilor a fost actualizată.

 • 30 Iulie 2015 
  ora 11:00
 • Rezultatele repartizărilor în etapa I au fost publicate. Lista posturilor a fost actualizată.

 • 24 Iulie 2015 
  ora 10:00
 • Rezultatele finale ale candidaţilor la concurs au fost publicate.
 • 20 Iulie 2015 
  ora 9:00
 • Rezultatele candidaţilor la concurs au fost publicate.

 • 01 Iulie 2015 
  ora 20:15
 • Rezultatele candidaţilor la probe practice/inspecţii la clasă/probe orale la limba de predare au fost publicate.

 • 26 Mai 2015 
  ora 19:15
 • Lista candidaţilor înscrişi a fost publicată.

 • 21 Mai 2015 
  ora 20:00
 • Lista candidaţilor înscrişi a fost publicată. Lista finală va fi publicată în data de 26 Mai.

 • 08 Mai 2015 
  ora 18:15
 • Lista posturilor pentru concurs a fost publicată.

 • 06 Mai 2015 
  ora 20:45
 • Lista posturilor pentru concurs a fost publicată. Lista finală a posturilor pentru concurs va fi publicată în data de 8 Mai.

 • 22 Aprilie 2015 
  ora 19:30
 • Lista posturilor a fost actualizată.

 • 30 Martie 2015 
  ora 18:45
 • Lista cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer a fost publicată.

 • 20 Martie 2015 
  ora 16:15
 • Lista posturilor a fost actualizată.

 • 9 Martie 2015 
  ora 19:15
 • Lista cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrangerii de activitate a fost publicată.

 • 25 Februarie 2015 
  ora 19:40
 • Lista posturilor a fost actualizată.

 • 17 Februarie 2015 
  ora 19:30
 • Lista posturilor a fost publicată.

 • 17 Februarie 2015 
  ora 19:00
 • Site-ul Titularizare 2015 a fost lansat.
  Siturile Titularizare 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 şi 2014 sunt disponibile în continuare la următoarele adrese: Titularizare 2003, Titularizare 2004, Titularizare 2005, Titularizare 2006, Titularizare 2007, Titularizare 2008, Titularizare 2009, Titularizare 2010, Titularizare 2011, Titularizare 2012, Titularizare 2013 şi Titularizare 2014.

  Procedura privind desfăşurarea probei scrise, sigilarea şi securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar - sesiunea 2015 se găseşte aici.

  ORDIN Nr. 5108 din 12 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2015 - 2016 se găsesc aici.

  Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2015 - 2016 se găseşte aici.

  ORDINUL Nr. 4895 din 10 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2015 - 2016 se găseşte aici

  ORDIN Nr. 5109 din 12 decembrie 2014 pentru aprobarea Centralizatorului se găseşte aici

  Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializarile, precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar se găseşte aici

  Lista cuprinzând Hotarârile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învatamântului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de învatamânt superior si Ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat se găseşte aici

  Programele pentru concursul din 2015 se găsesc aici

  Forumul dedicat de discuţii se găseşte la această adresă.
   
  Pentru a vizualiza conţinutul acestui site, aveţi nevoie de Adobe Flash Player 8 sau mai nou.
  Puteţi instala cea mai nouă versiune de la http://get.adobe.com/flashplayer/.
  Pentru a vizualiza conţinutul acestui site este necesar să utilizaţi Internet Explorer 6.x+ sau Mozilla Firefox 3.x.
  Dacă întâmpinaţi dificultăţi la afişarea documentelor, apăsaţi butonul drept al mouse-ului pe documentul dorit şi selectaţi "Save Target As..."
  Pentru vizualizarea documentelor în format PDF aveţi nevoie de Acrobat Reader.
  Daca nu aveţi Acrobat Reader atunci apăsaţi pe butonul de mai jos: